Information om personuppgifter

personuppgifter

Vilka är vi?
Vi ingår i Philip Morris International. Uppgifter om oss (vårt namn, adress osv.) har delats med dig vid tillfället för insamling av (eller för att bekräfta) våra uppgifter om dig, i till exempel ett meddelande i en app eller på en webbplats, eller i ett e-postmeddelande eller sms som innehåller en länk till detta meddelande.

• PMI: Philip Morris International är en ledande internationell tobakskoncern. . Koncernen består av ett antal företag eller ”dotterbolag”.
• PMI-dotterbolag: Varje företag inom Philip Morris International-koncernen kallas för ett ”PMI-dotterbolag”. ”Vi” (eller ”oss” eller ”vår”, “vårt”, “våra”) syftar på det PMI-dotterbolag som först samlade in uppgifter om dig.
• PMI-produkt: avser en produkt från oss eller från ett annat PMI-dotterbolag.

Hur samlar vi in uppgifter om dig?
Vi kan samla in uppgifter om dig på olika sätt.
• Du kan ge oss uppgifterna direkt (t.ex. om du registrerar dig för att få PMI-pressmeddelanden eller e-postmeddelanden; när du skickar innehåll till en digital PMI-kontaktpunkt, fyller i ett formulär eller ringer till oss).
• Vi kan samla in uppgifter automatiskt (t.ex. när du använder en PMI-app eller webbplats).
I detta meddelande hänvisar vi till de metoder som du använder för att kontakta oss, t.ex. appar, webbplatser och e-postmeddelanden, som ”PMI-kontaktpunkter”.

Vi kan komma att samla in uppgifter som du lämnar direkt. Detta sker vanligtvis när du
• registrerar dig för att bli medlem och finnas med i våra databaser (till exempel om du registrerar dig för att få pressmeddelanden från PMI eller e-postmeddelanden)
• skickar innehåll till en digital PMI-kontaktpunkt
• kontaktar oss via en kontaktpunkt eller via e-post, sociala medier, telefon, eller
• deltar i PMI-undersökningar.

Vi kan komma att samla in uppgifter om dig automatiskt. Detta sker vanligtvis när du
• kommunicerar med oss (t.ex. via en kontaktpunkt eller sociala medier) eller
• använder PMI-kontaktpunkter (t.ex. genom spårningsmekanismer i en app eller på en webbplats)
• använder PMI-kontaktpunkter (t.ex. genom spårningsmekanismer (såsom cookies och web beacons/pixlar) som du mottar när du använder PMI-kontaktpunkten eller får ett e-postmeddelande från oss)
• använder tredje parts webbplatser (t.ex. med teknik som liknar den som beskrivs i punktlistan ovan, som du mottar när du besöker en PMI-kontaktpunkt eller får ett e-postmeddelande från oss)

Som nämnts ovan kan vi samla in uppgifter om dig automatiskt genom användning av cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. web beacons/pixlar) som du mottar när du besöker digitala PMI-kontaktpunkter eller får ett e-postmeddelande från oss. Vilka cookies och andra mekanismer som används beror på PMI-kontaktpunkten i fråga. För att lära dig mer om de mekanismer som används i en kontaktpunkt, inklusive hur du kan tacka ja eller nej till cookies, se de uppgifter som görs tillgänglig på eller via kontaktpunkten i fråga. Dessa mekanismer kan inbegripa Google Analytics-cookies (se www.google.com/policies/privacy/partners/).
Vi kan även komma att samla in uppgifter i andra sammanhang som du kan se vid det aktuella tillfället.

Vilka uppgifter om dig samlar vi in?
Vi kan komma att samla in olika typer av uppgifter om dig, exempelvis
• uppgifter som är nödvändiga för att förse dig med pressmeddelanden eller e-postnotiser
• uppgifter som du tillhandahåller åt oss när du skickar innehåll till en digital PMI-kontaktpunkt
• uppgifter om dina besök på PMI-kontaktpunkter
• uppgifter som du lämnar åt oss i samtal som du gör till telefonväxlar eller callcenter
• uppgifter om dina preferenser och intressen
• uppgifter som är nödvändiga för att verifiera din identitet och ålder.

Vilka uppgifter som vi samlar in direkt från dig kommer att framgå av det sammanhang där du lämnar dem. Om du exempelvis
• skickar innehåll till en digital PMI-kontaktpunkt kan du ange ditt namn, användarnamn, kontakt, bild, plats, intressen och preferenser
• lämnar uppgifter om dina preferenser och intressen så att vi kan erbjuda dig uppdateringar och tjänster som intresserar dig
• vi kan komma att samla in uppgifter som gör det möjligt för oss att verifiera din identitet och ålder.

Uppgifter som vi samlar in automatiskt kommer allmänt sett att avse
• detaljerade uppgifter om ditt besök eller samtal (t.ex. tidpunkt och varaktighet)
• din användning av digitala PMI-kontaktpunkter (som de sidor du besöker, den sida du kom från och den sida du gick till när du lämnade kontaktpunkten, söktermer som matats in eller länkar som klickats inom kontaktpunkten, när du först öppnar kontaktpunkten, hur länge du använder den och hur du interagerar med meddelanden eller annonser som vi skickar till dig); vi kan komma att använda cookies och liknande spårningstekniker (som pixlar/web beacons) för att göra detta
• din användning av tredje parts webbplatser, där de insamlade uppgifterna kommer att likna dem som beskrivs i punkten ovan (vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (såsom pixlar/web beacons) för att göra detta); och
• din mobila eller stationära enhet och programvara (t.ex. din IP-adress eller unika enhetsidentifierare (exempelvis mobila annonsidentifierare (MAID) eller Android-ID (SSAID)), positionsdata (antingen härledda från din IP-adress eller om du väljer att dela din exakta plats med oss för specificerade ändamål, t.ex. butikssökningsfunktioner), enhetens märke och modell, bildskärmsinställningarna för din skärm, typ av webbläsare, operativsystem (av vilka några uppgifter kan användas vid digitala identitetsanalyser “digital fingerprinting” (se i vilket syfte vi använder uppgifter om dig nedan)) och uppgifter om eventuella cookies (eller liknande tekniker) som vi kan ha sparat på din enhet).

I vilka syften använder vi uppgifter om dig och på vilken rättslig grund?
I det här avsnittet beskriver vi för vilka syften vi använder personuppgifter. Det här är dock ett internationellt meddelande, och om lagarna i ett visst land begränsar eller förbjuder vissa aktiviteter som beskrivs i detta meddelande kommer vi inte att använda uppgifter om dig för dessa ändamål i det här landet.
I enlighet med ovanstående använder vi uppgifter om dig för följande syften:
• För att fullgöra lagstadgade skyldigheter, t.ex. (i förekommande fall) för att verifiera din ålder
• För att administrera vårt avtal om användargenererat innehåll med dig (om du skickar innehåll till en digital PMI-kontaktpunkt)
• För att förse dig med och anpassa dina upplevelser av pressmeddelanden och e-postnotiser
• För att ta reda på om du fortfarande är engagerad i vår kommunikation och om du vill fortsätta att ta emot den
• För att göra det möjligt för dig att använda PMI-kontaktpunkter och anpassa dina upplevelser av PMI-kontaktpunkter
• För allmän verksamhetsadministration och för att stödja allt ovanstående, inklusive för att administrera dina konton, korrespondera med dig, hantera dina möten med oss eller med någon som stöder oss, förhindra bedrägerier (till exempel i samband med våra evenemang och undersökningar, för att säkerställa att de inte besöks/görs fler än en gång av samma person, eller i samband med e-handel för att skydda kortinnehavaruppgifter), personalutbildning och kvalitetskontroll samt administration och felsökning
• För affärsanalys, statistiska eller vetenskapliga ändamål och förbättringar, inklusive förbättring av PMI-produkter och -tjänster, PMI-kontaktpunkter och -händelser samt de uppgifter som vi (eller våra dotterbolag) tillhandahåller åt dem som är intresserade av våra företag
• För andra ändamål som vi informerar dig om, eller som framgår tydligt av sammanhanget, vid det tillfälle få uppgifter om dig först samlas in
Den rättsliga grunden för vår användning av uppgifter om dig är något av följande (som vi förklarar närmare i avsnittet ”Läs mer”):
• efterlevnad av en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
• fullgörandet av ett avtal som du är part i
• ett legitimt affärsintresse som inte måste stå åt sidan för intressen som du har av att skydda uppgifterna;
• i det fall inget av ovanstående gäller, eller om lagstiftningen så kräver, ditt samtycke (som vi kommer att be om innan vi behandlar uppgifterna).

De ändamål för vilka vi använder uppgifter om dig, med motsvarande insamlingsmetoder och rättsliga grund för användningen, är att

Syfte Rättslig grund för behandlingen
Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter

 • Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter
Dessa uppgifter lämnas i allmänhet direkt till oss av dig. Vi använder dem eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra rättsliga skyldigheter, inom vissa delar av vår verksamhet, för att endast interagera med vuxna eller, i länder där det inte finns någon sådan juridisk skyldighet, eftersom vi har ett legitimt affärsintresse av att endast interagera med vuxna, som inte måste stå åt sidan för dina intressen, rättigheter och friheter att skydda uppgifter om dig.
Leverera och anpassa din upplevelse av PMI-kontaktpunkter, pressmeddelanden och e-postmeddelanden

 • göra det möjligt för dig att använda PMI-kontaktpunkter (till exempel så att du kan förbli inloggad på delar av en kontaktpunkt som endast är reserverade för behöriga användare, så att du kan administrera dina språkpreferenser)
 • leverera PMI-pressmeddelanden och e-postnotiser och korrespondera med dig
 • anpassa din upplevelse av PMI-kontaktpunkterna (t.ex. för att anpassa ditt besök, exempelvis med hälsningar eller förslag som kan intressera dig)
 • ta reda på om du fortfarande är engagerad i vår kommunikation och våra uppdateringar och om du vill fortsätta få dem
 • administrera dina konton och felsöka
 • förebygga bedrägerier (t.ex. i samband med våra evenemang och undersökningar, för att säkerställa att de inte besöks/görs fler än en gång av samma person, eller i samband med e-handel för att skydda kortinnehavarens uppgifter)
Dessa uppgifter är vanligtvis en kombination av uppgifter som du lämnar till oss direkt (till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter och uppgifter om sociala medier), samt uppgifter som vi samlar in automatiskt (till exempel genom att använda teknik (till exempel cookies och web beacons/pixlar) för att övervaka din användning av PMI-kontaktpunkter och e-postmeddelanden från oss), och genom att använda liknande teknik för att övervaka din användning av tredje parts kontaktpunkter och ”digital fingerprinting” enligt beskrivningen ovan; och (där så är tillåtet enligt lag) uppgifter som vi samlar in från tredje parter (till exempel offentliga inlägg på sociala medier). Vi använder det på grund av att vi har ett legitimt affärsintresse av att driva PMI-kontaktpunkter, att skräddarsy dina upplevelser, för att ta reda på om du vill fortsätta att ta emot vår kommunikation och våra uppdateringar och förhindra bedrägerier på dessa sätt som inte måste stå åt sidan för dina intressen, rättigheter och friheter att skydda dina personuppgifter.
Administrera vårt avtal för användargenererat innehåll med dig (i förekommande fall)

 • om du skickar innehåll till en digital PMI-kontaktpunkt använder vi uppgifter om dig och det innehåll du skickar för att fullgöra, och i enlighet med, våra villkor för användargenererat innehåll
Dessa uppgifter lämnas i allmänhet direkt till oss av dig. Vi använder dem eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och eftersom vi har ett legitimt affärsintresse av att administrera vår relation, marknadsföra våra produkter (inklusive genom att använda allt innehåll som du skickar till en digital PMI-kontaktpunkt) och för att driva PMI-kontaktpunkter som inte måste stå åt sidan för dina intressen, rättigheter och friheter att skydda uppgifter om dig.
Företagsadministration

 • allmän organisatorisk hantering och registerhållning
 • administrera och bedriva event
 • korrespondens rörande vår relation med dig, inklusive för att hantera dina förfrågningar och begäranden
 • utveckling, implementering, drift och underhåll av IT-system
 • upprätthålla säkerheten för system och enheter
 • driften av kontaktdatabaser
Vi får i allmänhet uppgifterna direkt från dig. Vi använder dem eftersom vi har ett berättigat affärsintresse av att bedriva vår verksamhet, hantera vår relation med dig och upprätthålla säkerheten och integriteten i våra IT-system på ett sätt som inte måste stå åt sidan för dina intressen, rättigheter och friheter att begränsa användningen av uppgifter om dig.
Säkerhet och systemövervakning

 • autentiserings- och åtkomstkontroller och loggar, i förekommande fall
Dessa uppgifter samlas in automatiskt på olika sätt, till exempel genom automatiserade system och enhetsövervakning. Vi använder dem eftersom vi har ett berättigat affärsintresse av att upprätthålla konfidentialiteten, integriteten och säkerheten i vår digitala infrastruktur som inte måste stå åt sidan för dina intressen, rättigheter och friheter att skydda uppgifter om dig.
Affärsanalys och förbättringar

 • för affärsanalys, statistiska eller vetenskapliga ändamål (inklusive för att förbättra PMI-produkter, tjänster, försäljningsställen som säljer PMI-produkter, evenemang, digitala PMI-kontaktpunkter och de uppgifter som vi (eller våra dotterbolag) tillhandahåller åt våra kunder)
Det här är vanligtvis en kombination av uppgifter som du lämnar till oss (t.ex. uppgifter från din kommunikation med kontaktpunkter för PMI, eller demografiska uppgifter, t.ex. din ålder, ditt kön och den ort där du är bosatt), uppgifter som vi samlar in automatiskt (vilket kan inkludera uppgifter som tas emot från cookies, pixlar och liknande tekniker) och (där så är tillåtet enligt lag) uppgifter som vi samlar in från tredje part. Om vi har fler än en typ av uppgifter från dessa kategorier kommer vi att kombinera dem för att förbättra vår analys.

Vi använder dem på grund av att vi antingen
• har ditt samtycke till detta, eller
• har ett berättigat affärsintresse av att analysera och förbättra våra affärsresultat, våra produkter, PMI-kontaktpunkter, försäljningsställen och evenemang, och att bjuda in andra att engagera sig i att marknadsföra PMI-produkter, som inte måste stå åt sidan för intressen, rättigheter och friheter att skydda uppgifter om dig.

 

Om vi inte baserar vår användning av uppgifter om dig på någon av ovanstående rättsliga grunder, eller om lagen så kräver, kommer vi att be om ditt samtycke innan vi behandlar uppgifterna (dessa fall kommer att framgå tydligt av sammanhanget).
I vissa fall kan vi använda uppgifter om dig på sätt som inte beskrivs ovan. I sådant fall tillhandahåller vi ett kompletterande integritetsmeddelande som förklarar denna användning. Du bör läsa eventuella kompletterande meddelanden i anslutning till detta meddelande.

Vem delar vi dina uppgifter med och i vilka syften?

Vi kan komma att dela uppgifter om dig med

• PMI-dotterbolag
• tredje parter som förser PMI-dotterbolag eller dig med produkter eller tjänster
• andra tredje parter där så krävs eller tillåts enligt lag.
Vi delar endast uppgifter om dig med andra i enlighet med gällande lagstiftning. Om lagen kräver ditt samtycke kommer vi därför först att be om det.

Dela data med andra PMI-dotterbolag
• Uppgifter om dig kommer att delas med Philip Morris Products S.A. (med säte i Neuchâtel, Schweiz), som är platsen för central administration av PMI-dotterbolagens behandling av personuppgifter. Philip Morris Products S.A. behandlar uppgifterna om dig för alla ändamål som beskrivs i detta meddelande.
• Uppgifter om dig kan delas med det PMI-dotterbolag som är ansvarigt för det land där du är bosatt (om det inte var detta PMI-dotterbolag som först samlade in uppgifterna) för alla de syften som beskrivs i detta meddelande.
• Uppgifter om dig kan komma att delas med andra PMI-dotterbolag som du kontaktar (till exempel om du reser och vill veta mer om ett PMI-dotterbolags verksamhet i ett annat land) för att förbättra vår service till dig.

Fler uppgifter om PMI-dotterbolag och de länder där de är etablerade finns tillgängliga.
Landsspecifika tilläggspunkter
Beroende på vilket land du befinner dig i vill vi att du ska känna till några ytterligare punkter.
Om du befinner dig i Japan, läs mer …
Om du befinner dig i Japan, observera att vi delar uppgifter om dig för de syften som beskrivs i detta meddelande med andra PMI-dotterbolag på grundval av ”gemensam användning” enligt japansk dataskyddslagstiftning. När vi gör detta fortsätter Philip Morris Japan Limited (PMJ) att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och vi kräver att de som vi delar uppgifterna med ska göra detsamma. Om de finns utanför Japan vidtar vi dessutom rimliga åtgärder i enlighet med relevanta lagar och förordningar.

Delning av data med tredje part
• I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan vi dela uppgifter om dig med tredje parter som förser PMI-dotterbolag eller dig med produkter eller tjänster (såsom rådgivare, betaltjänstleverantörer, transportleverantörer, leverantörer av informationstjänster och leverantörer av åldersverifieringstjänster).
• Vi kan komma att dela uppgifter om dig med andra tredje parter när så krävs eller tillåts enligt lag, till exempel tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, som svar på en begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra regeringstjänstemän, när vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet och i samband med en omstrukturering.

Vart kan uppgifter om dig komma att skickas?

Precis som alla multinationella organisationer överför PMI-dotterbolag uppgifter globalt. Därför kan uppgifter om dig komma att överföras globalt (om du t.ex. befinner dig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) kan dina uppgifter överföras utanför EES; om du befinner dig i Australien kan dina uppgifter överföras utanför Australien).

Vid användning av uppgifter på det sätt som beskrivs i detta meddelande kan uppgifter om dig komma att överföras antingen inom eller utanför det land eller territorium där de samlades in, inklusive till ett land eller territorium som kanske inte har motsvarande dataskyddsstandarder.
PMI-dotterbolag inom EES kan till exempel överföra personuppgifter till PMI-dotterbolag utanför EES. I alla sådana fall sker överföringen

• på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från den Europeiska kommissionen
• med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder, till exempel EU:s modellavtal; eller
• eftersom det är nödvändigt för att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss (eller genomföra pre-kontraktuella åtgärder som har vidtagits på din begäran) eller före ingående eller fullgörande av ett avtal som har ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, t.ex. i samband med researrangemang.

I samtliga fall kommer lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter att tillämpas i dessa länder eller territorier, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Våra tjänsteleverantörer finns i många länder över hela världen, bland annat i EES, Schweiz, USA, Kanada, Indien, Filippinerna, Indonesien och Australien.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som vi lagrar från att lämnas ut, användas, ändras eller tas bort på ett obehörigt sätt. Om så är lämpligt använder vi kryptering och andra tekniker som kan hjälpa till att skydda de uppgifter som du tillhandahåller. Vi kräver även att våra tjänsteleverantörer följer strikta krav på datasekretess och säkerhet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att fullgöra de syften för vilka uppgifterna samlades in. Därefter tar vi bort dem. Tidsperioden varierar beroende på de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Lägg märke till att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi tar bort uppgifterna. Ibland är vi också skyldiga enligt lag att behålla uppgifter, till exempel för skatte- och bokföringsändamål.

Normalt sparar vi uppgifter baserat på de kriterier som beskrivs i tabellen nedan:

Typ Förklaring/typiska kriterier för lagring
 • databasregister
Om du har registrerat dig för att få e-postnotiser (och liknande) eller för att använda en digital PMI-kontaktpunkt behålls de flesta uppgifterna i din profil så länge du fortsätter att få meddelandena, använder den digitala kontaktpunkten eller svarar på vår kommunikation. Vissa delar av din profil, t.ex. din tidigare användning av PMI:s digitala kontaktpunkt, blir dock naturligtvis inaktuella efter en viss tidsperiod, så vi tar automatiskt bort dem efter bestämda tidsperioder som är lämpliga för det ändamål för vilket vi samlade in dem.
 • system audit logs
System audit logs behålls vanligtvis under en period på bara några månader.
 • affärsanalyser
Affärsanalysdata samlas vanligtvis in automatiskt när du använder PMI-kontaktpunkter och anonymiseras/aggregeras kort därefter.

De flesta affärsanalysdata behålls så länge vår relation till dig varar enligt beskrivningen på den första raden i denna tabell ovan. Vissa delar av dem, t.ex. viss uppgifter om huruvida du har öppnat kommunikation från oss (om du väljer att dela detta med oss), blir naturligtvis inaktuella efter en viss tidsperiod, så vi raderar dem automatiskt efter bestämda tidsperioder (t.ex. vanligtvis efter två år för e-postöppningsdata) beroende på vad som är lämpligt för det syfte för vilket vi samlade in dem.

Vilka rättigheter och möjligheter har du?
Du kan ha några eller samtliga av följande rättigheter med avseende på uppgifter om dig som vi har. Du har rätt att
• begära att vi ger dig tillgång till uppgifterna
• begära att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar dem
• begära att vi begränsar vår användning av dem under vissa omständigheter
• invända mot att vi använder dem under vissa omständigheter
• återkalla ditt samtycke till att vi använder dem
• använda dig av möjligheten till dataportabilitet, under vissa omständigheter
• välja bort vår användning av uppgifterna för direktmarknadsföring samt
• lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land (om sådan finns).
Vi erbjuder dig enkla sätt att utöva dessa rättigheter, såsom avregistreringslänkar eller en kontaktadress i meddelanden som du mottar.
Vissa mobilappar som vi erbjuder kan också skicka push-meddelanden till dig, till exempel rörande nya produkter eller tjänster. Du kan inaktivera dessa meddelanden via inställningarna i din mobiltelefon eller appen.

Vilka rättigheter du har beror på lagstiftningen i ditt land. Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du de rättigheter som anges i tabellen nedan. Om du befinner dig någon annanstans kan du kontakta oss (se avsnittet ”Vem ska du kontakta om du har frågor?” i slutet av detta meddelande) för att få veta mer.

 

Rätt till uppgifter om dig som vi har sparade Ytterligare information (observera: vissa rättsliga begränsningar gäller för alla dessa rättigheter)
 • för att begära att vi ger dig tillgång till dem
Detta är en bekräftelse på
• huruvida vi behandlar uppgifter om dig eller inte
• vårt namn och våra kontaktuppgifter
• syftet med behandlingen
• de kategorier av uppgifter som berörs
• de kategorier av personer som vi delar uppgifterna med och, om någon person befinner sig utanför EES och inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från den Europeiska kommissionen, de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda uppgifterna
• (om vi har den) källan till uppgifterna, om vi inte har fått dem från dig
• (i den utsträckning som vi gör något sådant, vilket du kommer att ha uppmärksammats om) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som leder till rättsliga följder för dig eller påverkar dig på ett liknande sätt, och uppgifter om den logik som är involverad, samt betydelsen av och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för dig, samt
• kriterierna för att fastställa under vilken period vi kommer att lagra uppgifterna.
På din begäran kommer vi att förse dig med en kopia av de uppgifter om dig som vi använder (förutsatt att detta inte påverkar andras fri- och rättigheter).
 • att begära att vi korrigerar eller uppdaterar dem
Detta gäller om de uppgifter vi innehar är felaktiga eller ofullständiga.
 • att begära att vi raderar dem
Detta gäller i det fall
• de uppgifter som vi lagrar inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka vi använder dem
• vi använder uppgifterna på grundval av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke (i så fall kommer vi att notera att vi inte ska kontakta dig igen, såvida du inte meddelar oss att du vill att vi ska radera alla uppgifter om dig och vi kommer i så fall att respektera dina önskemål);
• vi använder uppgifterna på grundval av ett berättigat intresse och finner att vi efter din invändning inte har ett överordnat intresse av att fortsätta använda dem
• uppgifterna har erhållits eller använts på att olagligt sätt, eller
för att fullgöra en rättslig skyldighet.
 • för att begära att vi begränsar vår behandling av dem
Denna rätt gäller tillfälligt medan vi utreder ditt ärende i det fall du
• bestrider riktigheten i de uppgifter som vi använder; eller
• har invänt mot att vi använder uppgifterna på grundval av berättigat intresse
(om du utnyttjar dina rättigheter i dessa fall kommer vi att meddela dig innan vi använder uppgifterna igen).
Denna rätt gäller också om
• vår användning är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas; eller
• vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att kunna driva ett rättsligt ärende.
 • invända mot vår behandling av dem
Du har två rättigheter i det här fallet:
• om vi använder uppgifter om dig för direktmarknadsföring: du kan välja att “opt out” (utan att behöva motivera det) och vi kommer då att efterkomma din begäran, och
• om vi använder uppgifter om dig på grundval av ett berättigat intresse för andra ändamål än direkt marknadsföring kan du invända mot att vi använder dem för dessa ändamål och ge en förklaring av din specifika situation, så kommer vi att behandla din invändning.
 • för att återkalla ditt samtycke till att vi använder dem
Detta gäller om den rättsliga grund som utgår från när vi använder uppgifterna om dig är samtycke. Dessa fall kommer att framgå tydligt av sammanhanget.
 • till dataportabilitet
Om
• du har lämnat uppgifter till oss; och
• vi använder dessa uppgifter automatiskt och på grundval av ditt samtycke, eller på grundval av våra avtalsförpliktelser gentemot dig
har du rätt att få tillbaka uppgifterna från oss i ett allmänt använt format och rätt att kräva att vi överför uppgifterna till någon annan om det är tekniskt möjligt för oss att göra det.
 • lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land
Varje land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ge en eller flera offentliga myndigheter i uppdrag att hantera sådana klagomål.
Kontaktuppgifter hittar du här:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
Se hemsidan för den lokala nationella myndigheten i övriga länder.

Landsspecifika tilläggspunkter

Beroende på vilket land du befinner dig i kan du ha ytterligare rättigheter.

Om du befinner dig i Australien, läs mer …
Om du befinner dig i Australien gäller följande ytterligare information för dig:
(A) om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kanske vi inte kan (i förekommande fall) tillhandahålla de informationstjänster som du begär; och

(B) vår sekretesspolicy (finns på https://www.pmiprivacy.com/en-au/privacy-policy) förklarar: (i) hur du kan få tillgång till och korrigera de personuppgifter vi har om dig (ii) hur du kan klaga på vår hantering av dina personuppgifter och (iii) hur vi hanterar eventuella klagomål.
Om du befinner dig i Frankrike, läs mer …
Om du befinner dig i Frankrike har du rätt att ge oss anvisningar rörande uppgifter som vi har om dig i händelse av din död (särskilt om vi ska lagra eller radera dem, och om andra ska ha rätt att se dem). Du kan
(A) utfärda allmänna anvisningar till en digital tjänsteleverantör som är registrerad hos den franska tillsynsmyndigheten för dataskydd (kallad “CNIL”) (dessa anvisningar gäller för all användning av dina personuppgifter), eller
(B) ge oss specifika anvisningar som endast gäller vår användning av dina personuppgifter.
Dina anvisningar kan kräva att vi överför uppgifter om dig till en tredje part (men om uppgifterna innehåller uppgifter om andra kan vår skyldighet att respektera även dessa personers integritetsrättigheter innebära att vi inte kan följa dina anvisningar fullt ut). Du kan utse en tredje part som ska ansvara för att dina anvisningar följs. Om du inte utser en tredje part på det sättet har dina arvtagare (såvida du inte anger något annat i dina anvisningar) rätt att utöva dina rättigheter kring uppgifter om dig efter din död:
(i) för att administrera ditt dödsbo (i så fall kommer dina arvtagare att kunna få tillgång till dina personuppgifter för att identifiera och få uppgifter som kan vara användbara för att administrera ditt dödsbo, inklusive eventuella digitala varor eller data som är att betrakta som ett familjeminne som kan överföras till dina arvtagare), och
(ii) för att säkerställa att parter som använder uppgifter om dig tar hänsyn till din död (t.ex. genom att avsluta ditt konto och begränsa användningen av eller uppdateringen av dina personuppgifter).

Du kan när som helst ändra eller återkalla dina anvisningar. För ytterligare uppgifter om behandling av dina personuppgifter i händelse av din död, se artikel 40-1 i lag 78-17 av den 6 januari 1978. Om du avlider kommer du helt naturligt att upphöra med att använda ditt konto och vi kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med våra lagringspolicyer (se avsnittet ”Hur länge sparas dina personuppgifter?” för ytterligare information).

Om du befinner dig i Filippinerna, läs mer …
• Om du befinner dig i Filippinerna kan du ha rättigheter utöver de som anges i detta meddelande i enlighet med Filippinernas dataskyddslag och dess tillämpningsregler och förordningar, inklusive National Privacy Commissions Privacy Policy Office Advisory Opinion No. 2018-031.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter hittar du kontaktuppgifter till relevant PMI-dotterbolag och eventuellt dataskyddsombud här. Kontaktuppgifter kommer även att finnas i all kommunikation som ett PMI-dotterbolag skickar till dig.
Om det finns en dataskyddsmyndighet i ditt land har du rätt att kontakta den vid frågor eller funderingar. Om det relevanta PMI-dotterbolaget inte kan hantera dina frågor eller funderingar har du även rätt till prövning vid en nationell domstol.

Ändringar i detta meddelande

Vi kan komma att uppdatera detta meddelande (och eventuellt kompletterande integritetsmeddelande) från tid till annan. Om så krävs enligt lag kommer vi att meddela dig om ändringarna, och vi kommer även att inhämta ditt samtycke till ändringarna om så krävs enligt lag.
Senast ändrat den 27 augusti 2020. Du hittar tidigare versioner av detta meddelande här.